PublicationsJOURNAL OF URBAN AND REGIONAL ANALYSIS

  
ANNALS OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATION OF ROMANIAN GEOGRAPHERS

GEOGRAFUL

DINAMICA URBANA
Cuprins

SPATIU ECONOMIE SI SISTEME DE ASEZARI
Cuprins

TEORIA SISTEMELOR DE ASEZARI UMANECuprins

       INSERȚIA TERITORIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR DIN ROMÂNIA

              

       ACTIVITĂȚILE TURISTICE ȘI DEZVOLTAREA INTEGRATĂ
       ÎN ZONA DE INFLUENȚĂ A ORAȘULUI RÂMNICU VÂLCEA


       

             TURISMUL ȘI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA INTEGRATĂ 
             A ZONEI DE INFLUENȚĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

             

       MANGEMENTUL SPAȚIILOR RESTRUCTURATE FUNCȚIONAL

       

       ROLUL ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE 
       ÎN DEZVOLTAREA AȘEZĂRILOR DIN SPAȚIUL METROPOLITAN AL BUCUREȘTILOR