Regional Projects  - Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Gorj-Analiza diagnostic și propuneri privind cadrul natural, ariile naturale protejate, dezvoltarea economică, forța de muncă și structura socio-demografică; 2009-2011; beneficiar Consiliul Județean Gorj

- Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani-Analiza diagnostic si propuneri privind cadrul natural și structura socio-demografică; 2009-2010; beneficiar Consiliul Județean Botoșani