Doctoral dissertations defendedLoreta Andreea Cepoiu (Cercleux): Rolul activităților industriale în dezvoltarea așezărilor din spațiul metropolitan al Bucureștilor 
(Industrial activities in the Bucharest metropolitan area)

Ramona Ișfănescu: Rolul inițiativei antreprenoriale în organizarea spațiului geografic din Banat
(Entrepreneurship in the Banat region, Romania)

Radu Daniel Pintilii: Rolul ariilor de atracție turistică din zona de influență a municipiului București în dezvoltarea integrată a acesteia
(Touristic areas in the influence area of Bucharest) 

Igor Sirodoev: Orașele și dezvoltarea regională în Republica Moldova 
(Cities and regional development in the Republic of Moldova)

Vasile Simileanu: Geopolitica spațiului islamic
(Geopolitics in the islamic space) 

Alexandru Gavriș: Marile habitate urbane din București
(Great urban habitats in Bucharest)

Amalia Vârdol: Diferențieri geografice în nivelul de dezvoltare al orașelor României
(The development level of the Romanian cities)

Cristina Merciu: Turismul ca alternativă viabilă la dezvoltarea economică a Depresiunii Petroșani
(Tourism in the Petroșani Depression, Romania)

Valentina Stoica: Organizarea spațiului geografic și dezvoltare rurală în bazinul hidrografic Sărățel
(Rural development in the Saratel basin, Romania)

Cristian Drăghici: Activitățile turistice și dezvoltarea integrată în zona de influență a orașului Râmnicu Vâlcea
(Touristic activities in the influence area of Ramnicu Valcea, Romania)

Daniela Stoian: Structura și dinamica spațiului public deschis. Proiecția acestora în peisajul urban din București
(The open public space and the urban landscape in Bucharest)

Natașa Văidianu: Proiectarea dezvoltării așezărilor umane într-un spațiu restrictiv - Rezervația biosferei Delta Dunării
(Human settlements in the Danube Delta)

Andrei Schvab: Procese teritoriale adaptative în dinamica zonei de influență Baia Mare 
(Adaptive territorial processes in the influence area of Baia Mare, Romania)