PNCDI National Projects- Optimizarea procesului de inserție a absolvenților din domeniul geografie pe piața forței de muncă, POSDRU/86/1.2/S/57462 (2010-2013).

- Interfața rural-urban în contextul dezvoltării policentrice; 2008-2011; CNCSIS, 384.512,00 lei

- Cercetări privind implicarea universităților romanești în restructurarea urbană și dezvoltarea regională; 2007-2010; beneficiar CNMP

- Fundamentele teoretico-metodologice și practice în abordarea planificării strategice la nivel regional și național pe baza experiențelor europene și internaționale în cadrul lucrării Metodologie-cadru pentru elaborarea documentelor de planificare strategică teritorială, potrivit practicilor europene în domeniu; 2009; beneficiar MDRL

- Elaborarea Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritoriala a României 2030, etapa 4.1 - formularea politicii de dezvoltare policentrică pe baza coeziunii teritoriale și potrivit obiectivelor CSDTR detaliate în etapa a 3-a; 2009; beneficiar MDRL

▪  Evaluarea potențialului agroturistic al judetului Alba si elaborarea unui model de valorificare cu scopul reducerii disparitătilor teritoriale în contextul dezvoltarii rurale durabile (2004-2006) -Ioan Ianos

▪  Instrumente si metode de actiune teritoriala (bazinul superior al Ariesului), Proiect Eugenia, Program Phare (2000-2001)-Ioan Ianos

▪  Brâncuşi Nouvelle approche des changements des societes rurales du Delta du Danube (Roumanie) (2007)-Ioan Ianos