CURRICULUM VITAE

 

1. Nume:  ZAMFIR

2. Prenume: DANIELA

3. Data și locul nașterii: 26 octombrie 1974, Buzău, jud. Buzău

4. Cetățenie: românǎ

5. Stare civilǎ: necăsătorită

6. Studii:

Instituția

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie

Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Master - Modelarea Sistemelor Urbane și Rurale

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1993 - 1997

1997 -1 998

1999 - 2006

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență în Geografie

Diploma de Master

Diploma de Doctor în Geografie

 

7. Titlul știintific : Doctor în Geografie

8. Experiența profesionalǎ:

Perioada:

de la …..

(luna, anul)

până la …..

(luna, anul)

1997 - 1998

1998 - prezent

Locul:

București

București

Instituția:

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Geografie

Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Funcția:

Cadru didactic

Cadru didactic, lector universitar

Descriere:

Lucrări practice

Cursuri, Lucrări practice

 

9. Locul de muncǎ actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Asistent universitar

10. Vechime la locul de muncǎ actual: 8 ani

11. Brevete de invenții: nu este cazul

12. Lucrǎri elaborate și / sau publicate

 

Cǎrți

Co-autor:

v      Erdeli G., Cândea Melinda, Braghinǎ C., Costache S., Zamfir Daniela (1999), Dicționar de geografie umanǎ, Editura Corint, București, 391 p.;

v      Braghinǎ C., Peptenatu D., Tǎlângǎ C., Zamfir Daniela (2001), Caiet de practicǎ de specialitate pentru anul II de studiu Geografie – Economia Turismului, Editura Printech, București, 48 p.;

v      Cândea Melinda, Bran Florina (2001), Spațiul Geografic Românesc – organizare, amenajare, dezvoltare, Editura Economicǎ, București, 445 pag;

 

     Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

 

Autor:

 

v      Zamfir Daniela (1998), Schimbǎri în structura etnicǎ a județului Sibiu, Analele Universitǎții Spiru Haret, seria Geografie, 1;

v      Zamfir Daniela (2004), Dinamica demograficǎ a orașelor mici din România, Comunicări de Geografie, vol. VII, Editura Universității din București, București;

 

Co-autor:

v      Cândea Melinda, Zamfir Daniela (1997), Populația sǎseascǎ din Transilvania, Comunicǎri de Geografie, I, Editura Universitǎții din București, București;

v      Cândea Melinda, Zamfir Daniela (1997), The transilvanian saxons, in Romanian-British Geographical Interchanges, vol. 3, Editura Corint, București, 13 p;

v      Cândea Melinda, Zamfir (1998), Schimbǎri geodemografice în județul Gorj, în Geografia Gorjului, Târgu Jiu, 7 pag;

v      Cândea Melinda, Zamfir Daniela (1998), Agricultura româneascǎ în perioada de tranziție, Analele Universitǎții din București, București;

v      Cândea Melinda, Zamfir Daniela (1998), Populația zonei periurbane a municipiului București – resursǎ și factor de presiune, Comunicǎri de Geografie, II, Editura Universitǎții din București, București;

v      Cândea Melinda,  Zamfir Daniela (1998), Delta Dunǎrii – habitat rural și turism, Comunicǎri de Geografie, II, Editura Universității din București, București;

v      Cândea Melinda,  Zamfir Daniela (2000), Romanian agriculture in the period of transition, in Post Comunist Romania. Geographical Perspectives, Liverpool Hope Press, Liverpool;

v      Braghină C., Zamfir Daniela (2000) Evoluția demograficǎ a așezǎrilor din spațiul piemontan dintre vǎile Motrului și Gilortului, Gorjul geografic, II, Târgu Jiu;

v      Braghina C., Zamfir Daniela (2000) Locul localităților componente în evoluția demograficǎ a orașelor mici din România, Comunicǎri de Geografie, Editura Universitǎții din București, București;

v      Braghină C., Zamfir Daniela (2000), Elemente privind organizarea teritoriului în dealurile piemontane dintre Motru și Gilort, Comunicǎri de Geografie, Editura Universitǎții din București, București;

v      Braghină C., Zamfir Daniela (2000), Aspecte privind evoluția recentǎ a siderurgiei mondiale, Terra, 1, Societatea de Geografie din România;

v      Braghină C., Zamfir Daniela (2001), Considerații geografice privind ierarhizarea orașelor mici din România, Comunicǎri de Geografie, Editura Universității din București, București;

v      Braghina C., Zamfir Daniela (2001), Particularități ale relațiilor dintre întreprinderile industriale de pe platformele bucureștene, Analele Universității de Vest, Timișoara;

v      Braghină C., Zamfir Daniela (2003), Investițiile străine în România, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București;

v      Ianoș I., Tǎlângǎ C., Braghinǎ C., Zamfir Daniela (2004), Instrumente și metode de acțiune teritorialǎ (bazinul superior al Arieșului), Buletinul Societății de Geografie din România, tom 10, vol. 80.

 

13. Membru al asociațiilor profesionale:

14. Limbi strǎine cunoscute: englezǎ (citit – mediu, scris – mediu, vorbit – mediu), francezǎ (citit – mediu, scris – începǎtor, vorbit – începǎtor)

15. Alte competențe: Cunoaștere și operare a sistemelor Windows, a programelor Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Corel Draw, SPSS, Adobe Reader, Cabral

16. Specializǎri și calificǎri:

17. Experiențǎ acumulatǎ în alte programe naționale/internaționale:

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada:de la... pana la...

Impactul restructurǎrii economice asupra dezvoltǎrii orașelor mici din România. Abordare sistemicǎ.

director de proiect

2002-2004

Dinamica structurilor interne urbane și rurale din România în perioada de tranziție, ANSTI

membru

2000

Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale și tehnologice din județul Alba, Proiect Alba S. A.

membru

2000

Studiu PUZ – Zona Panduri; Închidere  inel principal de circulație în zona sudică a municipiului București ; Principalele penetrații rutiere: Autostrada București – Constanța

membru

2001

Sisteme de așezǎri umane, Tip D, Banca Mondialǎ

membru

1999-2002

Instrumente și metode de acțiune teritorialǎ (bazinul superior al Arieșului), program Phare

membru

2001

Analiza sinteticǎ integratoare (funcțiile, relațiile spațiale și analize socio-umane ale zonelor industriale). Studiu de caz: Platforma industrialǎ Faur Republica

membru

1999-2000

Impactul destructurǎrii industriei în orașele monospecializate asupra dezvoltǎrii locale și regionale în România,

membru

2002-2003

Dinamica și structura demograficǎ a orașelor mici din România în condițiile restructurǎrii economice

director de proiect

2005

PATZ - Zona Aglomerației Urbane și Zona Metropolitană ale Municipiului București

membru

2003-2006

Evaluarea potențialului agroturistic al județului Alba și elaborarea unui model de valorificare cu scopul reducerii disparitǎților teritoriale în contextul dezvoltǎrii rurale durabile

membru

2004-2006

Infrastructura pentru educație. Abordare teoreticǎ și analize teritoriale privind infrastructura pentru educație

membru

2005-2007