CURRICULUM VITAE

 

 

1. Nume: STOICA

2. Prenume: ILINCA-VALENTINA

3. Data și locul nașterii:  09 noiembrie 1981, Buzău, jud. Buzău

4. Cetățenie: necăsătorită

6. Studii:

Instituția

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie,

Specializarea Geografie

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie,

Master Modelarea Sistemelor Rurale și Urbane

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie,

Studii Doctorale

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Septembrie 2001 –Iunie 2005

Septembrie 2005 –Iunie  2006

Octombrie 2006 - prezent

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Master

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Titlul științific: Doctorand

8. Experiența profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

Octombrie 2006 - prezent

Octombrie 2007 - prezent

Locul:

București

București

Instituția:

Universitatea din București

 

Universitatea din București

 

Funcția:

Doctorand

Asistent cercetare

Descriere:

Activități de documentare, participări la cursurile școlii doctorale, la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.

Activitate de cercetare în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, doctorand și asistent cercetare la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 6 luni  

11. Brevete  de invenții: Nu este cazul

12. Lucrări elaborate și / sau publicate:

 

Cărți

Co-autor:

v      Stoica Ilinca-Valentina (colaborator) (2004), Ghidul de hoteluri și restaurante, Editura House of Guides, București;

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Singur autor:

v      Stoica Ilinca-Valentina (2006), Evoluția în timp și spațiu a satelor Grabicina de Sus, Grabicina de Jos și Golu Grabicina (Subcarpații Buzăului), în revista Forum Geografic, vol. I, Editura Universitară, București;

v      Stoica Ilinca-Valentina (2007), Impactul  alunecărilor de teren asupra evoluției așezărilor din bazinul hidrografic Sărățel,  în volumul Dezvoltarea durabilă a spațiului rural, Editura ASE, București;

v      Stoica Ilinca-Valentina (2008), Dinamica mobilității teritoriale în bazinul hidrografic Sărățel în Terra, anul XXXVI-XXXVII (LVI-LVII), Editura Cd Press, București;

v     Stoica Ilinca Valentina(2008), Landslide Impact On Settlements Development In The Sărățel Drainage Basin în  IAG Regional conference on Geomorphology: Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions, Editura University Publishing House, București;

v      Stoica Ilinca Valentina(2008), The population’s evolution  by numbers in the hydrographic basin of Sărățel(The Buzău Subcarpathians) in the interval 1966-2002 în Annals Geographical Series, tome VIII-IX, Ed. Transversal, București.

 

Co-autor:

v      Stoica Ilinca-Valentina, Iancu Cristina Florentina (2006), Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism- ediția a II-a, in Buletin Informativ, www.unibuc.ro – http//geografie.ro;

v      Stoica Ilinca-Valentina, Mita Simina (2007), Particularități și tendințe ale evoluției turismului în județul Buzău în volumul Globalizare și performanță în industria turismului european, Editura Prouniversitaria, București;

v      Mita Simina, Stoica Ilinca-Valentina (2008), Rolul activităților economice nonagricole în dezvoltarea așezărilor rurale subcarpatice situate între Buzău și Slănic (Subcarpații Buzăului) în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v      Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian, Stoica Ilinca Valentina(2008), Modificări în profilul tipologic al utilizării terenurilor în Dealurile Coșuștei în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v      Stoica Ilinca Valentina, Pintilii Radu Daniel(2008), Identification of weakly polarized areas of Buzău county and perspectives of polycentric development în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara (în curs de apariție);

v      Tălângă Cristian, Peptenatu Daniel, Stoica Ilinca-Valentina(2008), Functional structure of severely disadvantaged areas in Gorj County în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara (în curs de apariție);

v      Ianoș I., Stoica Ilinca-Valentina(2008), Elemente privind dinamica centralității orașului Buzău în Studii și Cercetări de Geografie (în curs de apariție).

 

 

 

 

 

 

13. Membru al asociațiilor profesionale:

14. Limbi străine cunoscute: italiana (scris-mediu, citit-avansat, vorbit-avansat); engleza (scris-mediu, citit-avansat, vorbit-avansat); franceza (scris-începător, citit-mediu, vorbit-începător); spaniola (scris-începător, citit-mediu, vorbit-mediu).

15. Alte competențe:

16. Specializări și calificări:

Cunoaștere și operare sistem Windows, programe Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw, Sabre, Galileo, AS 400, Outlook.

17. Experiența acumulată (inclusiv experienta managerială) în alte programe/proiecte naționale/internaționale:

 

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada: de la... până la...

Organizarea spațiului geografic

și dezvoltarea rurală în bazinul

hidrografic Sărățel

mobilitate doctoranzi

3 noiembrie-3 decembrie 2007

Organizarea spațiului geografic

și dezvoltarea rurală în bazinul

hidrografic Sărățel

director de proiect

2007-2009

Analize demografice, structuri si sisteme teritoriale, activități de cercetare inovare și infrastructuri urbane și rurale, la nivel regional, pentru studiu de fundamentare a planurilor de amenajare a teritoriilor zonale regionale - PATZR INCD-Urban Proiect

membru

2007

Impactul investițiilor  străine directe greenfield asupra dezvoltării locale în aria metropolitană București

membru

2006-2009

 

 

 

18. Alte mențiuni:

- Student bursier Erasmus la Universitatea din Bari, Italia, octombrie 2005 - martie 2006;

- Translator și ghid pe parcursul vizitei Președintelui Uniunii Internaționale de Geografie: Prof. Univ. Dr. Adalberto Valega, iunie 2005;

-  Membru al comitetului de organizare al  primei ediții a  Simpozionului de Geografie Umană și Turism în 2005;

- Membru al comitetului de organizare al ediției a II-a a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism în 2006;

- Membru al comitetului de redacție al revistei de Geografie Umană: Forum Geografic (2006), Editura Universitară, București;

- Membru al comitetului de organizare al ediției a III-a a Simpozionului Național de Geografie Umană și Turism în 2007;

- Participarea la International Summer School  Environmental Hazards and Sustainable Development in Mountain Regions,  iulie 2007;