CURRICULUM VITAE

 

1. Nume: TĂLÂNGĂ

2. Prenume: CRISTIAN

3. Data și locul nașterii: 28.07.1954, București         

4. Cetățenie: română

5. Stare civilă: căsătorit

6. Studii:

 

Instituția

Universitatea din București

Academia Român㠖 Institutul de Geografie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

octombrie 1975 – iulie 1979

octombrie 1991- iulie 1999

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Doctor

 

7. Titlul științific: Doctor în Geografie

8. Experiența profesională:

 

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

Septembrie 1979 - August 1986

Septembrie 1986 – Septembrie 1998

Octombrie 1992 – iunie 1994 și octombrie 1996 – iunie 1998

Octombrie 1998 -    prezent

Locul:

București

București

București

București

Instituția:

Școala cu clasele I-VIII „Mircea Sântimbreanu”, sector 5.

Academia Român㠖 Institutul de Geografie

Universitatea din București

Facultatea de Geografie

Universitatea București – Facultatea de Geografie

Funcția:

Profesor stagiar (1979-1982)

Profesor definitiv (1982-1986)

Profesor grad didactic II (1986)

Geograf (1986-1989)

Geograf  principal (1989-1990)

Cercetător științific (1990-1996)

Cercetător științific principal III (1996-1998)

Asistent universitar asociat

Lector universitar (1998 – 2002)

Conferențiar universitar (2002 – 2006)

Profesor universitar (din 2006)

Descriere:

Activitate didactică

Cercetări în domeniul geografiei urbane, geografiei economice și geografiei transporturilor. 

Manager de proiecte de cercetare

Seminarii și lucrări practice la disciplinele de Geografie economică mondială, Geografia României, Geografie politică și Geografia turismului

Cursuri, seminarii și lucrări practice la disciplinele: Geografie rurală, Geografie economică mondială, Geografia circulației, Introducere în planificare teritorială

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, profesor universitar doctor și cercetător principal la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 10 ani

11. Brevete de invenții: Nu este cazul

12. Lucrări elaborate și / sau publicate:

Cărți

Singur autor:

v      Tălângă C. (2000), Transporturile și sistemele de așezări din România, Editura Tehnică, București, 192 pag.;

v      Tălângă C. (2007), Geografia și didactica geografiei, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru învățământul rural, București, 125 pag.;

 

Co – autor :

v      Braghină C., Peptenatu D., Tălângă C., Zamfir Daniela (2001), Caiet de practică de specialitate (an II Geografie. Economia turismului), Editura Printech, București, 48 pag.;

v      Ianoș I., Tălângă C. (1994), Orașul și sistemul urban românesc în condițiile economiei de piață, Institutul de Geografie, București, 127 pag.;

v      Ianoș I., Tălângă C., (2005), Geografie urbană și geografie rurală, Edit. CREDIS, București, 121 pag.;

v      Tălângă C., Suditu B., Peptenatu D. (2001), Aplicația științifică și metodologică pe teren, Editura Printech, București, 67 pag.;

v      *** (2006), Atlasul României, Edit. RAO, București, 168 pag, (autori principali și editori Violette Rey, Octavian Groza, Ioan Ianoș, Maria Pătroescu);

v      Alexandrescu Valeria, Gheorghilaș Aurel, Ghincea Mioara, Matei Elena, Peptenatu D., Suditu B., Tălângă C., Zaharia Liliana, Zamfir Daniela, (2004), Țara Maramureșului și Bucovina, Edit. Semne, București, 93 pag.;

v      Alexandrescu Valeria, Clius Mioara, Gheorghilaș A., Matei Elena, Peptenatu D., Suditu B., Tălângă C., Zaharia Liliana, Zamfir Daniela (2005), Maramureș-Bucovina 2005, Edit.Semne, București, 76 pag.;

v      Alexandrescu Valeria, Clius Mioara, Gheorghilaș A., Matei Elena, Peptenatu Daniel, Suditu B., Tălângă C., Zaharia Liliana, Zamfir Daniela, (2006), Transilvania – Maramureș - Bucovina. Aplicație științifică și metodologică, Edit. Semne, București, 75 pag.;

v      Alexandrescu Valeria, Clius Mioara, Gheorghilaș A., Matei Elena, Peptenatu Daniel, Suditu B., Tălângă C., Uscatu T.,  Zaharia Liliana, Zamfir Daniela (2007), Transilvania – Maramureș - Bucovina. Aplicație științifică și metodologică, Ediția a II-a reactualizată, Edit. Semne, București, 75 pag.;

v      Braghină C., Tălângă C., Dumbrăveanu Daniela, Zamfir Daniela, Peptenatu D. (2003), București-Brașov. îndrumător pentru practică. Anul I, Geografia turismului, Edit. Semne, București, 82 pag.;

v      Ianoș I., Velcea Valeria, Popescu Claudia Rodica, Tălângă C., Berza Victoria Marinela, Iacob Gh., Săgeată R., Guran Liliana, Chivoiu N., Dobraca L., (1998), A Guide to Field Trips, IGU Commission Conference on Urban Development and Urban Life, Institutul de Geografie, București, 70 pag.;

v      Tălângă C., Suditu B., Gheorghilaș A., Peptenatu D., Ghincea Mioara (2002), Ghid pentru aplicația științifică și metodologică (anul III de studii), Facultatea de Geografie, București, 64 pag.;

v      Tălângă C., Suditu B., Gheorghilaș A., Peptenatu D., Ghincea Mioara, Matei Elena, Alexandrescu Valeria (2003), Maramureș-Bucovina 2003, Editura Semne, București, 86 pag.;

v      Tălângă C., Peptenatu D., Gheorghilaș A., Drăghici C. (2003), Caiet de practică de specialitate, Litoral 2003, Anul II, Geografia turismului, Edit. Semne, București, 55 pag.;

 

Capitole apărute în volume colective

Singur autor:

v      Tălângă C. (2003), Profesorul Grigore Posea și Societatea de Geografie din România, Volum omagial. Grigore Posea, Edit.Universitară, București, pag.76-78;

v      Tălângă C. (2004), Profesorul, omul și colegul, Volum omagial. Mihai Geanana, Edit.Universitară, București, pag.37-39;

v      Tălângă C. (2004), Ion Velcea – profesorul și omul, Volum omagial. Ion Velcea, Edit.Universitară, București, pag.49-51;

v      Tălângă C. (2004), Unde-s geografi, acolo este și locul meu, Volum omagial. Ion D.Ilie, Edit.Universitară, București, pag. 38-40;

 

Co-autor:

v      Ianoș I., Tălângă C. (1996), Opțiuni politice, Alegerile parlamentare (1992), România - Atlas istorico-geografic, Editura Academiei Române, București, pag. 138;

v      ***(2005), Geografia României, vol V, Câmpia Română, Dunărea, Podișul Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre și Platforma continentală, Editura Academiei Române, București:

·         Bugă D., Tălângă C., Săgeată Radu (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării, Populația și așezările umane, pag.514-521;

·         Bugă D., Tălângă C., Ghenovici Alexandra, Săgeată R. (2005), Sectorul Gura Văii – Călărași, Populația, așezările, aspecte economice, pag. 559-564;

·         Gâștescu P., Ianoș I., Tălângă C. (2005), Criterii de delimitare a litoralului românesc, pag.791-796;

·         Iordan I., Tălângă C., Ghenovici Alexandra, Săgeată R. (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Economia, pag. 522-529;

·         IORDAN Ion, Tălângă C., GHENOVICI Alexandra, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Turismul, pag.530-531;

·         Tălângă C., GHENOVICI Alexandra, SĂGEATĂ Radu, (2005), Sectorul Baziaș-Gura Văii (Defileul Porțile de Fier), Populația, așezările și aspecte economice, pag.551-552.

 

Capitole apărute în volume publicate în edituri din străinătate

v      Ianoș I., Ungureanu Al., Dobraca L., Guran Liliana, Iacob Gh., Tălângă C. et.al. (1994), Zentrensysteme als Träger des Raumentwicklung in Mittel-und Osteuropa, 37, Institut fur Landerkunde, Leipzig, Germania, 156 pag.;

v      *** (2000, 2006), Atlas de la Roumanie, CNRS - Libergeo, Montpellier, Franța, 167 pag. (eds. Rey Violette, Groza Octavian, Ianoș Ioan, Pătroescu Maria) (în colaborare) (lucrarea a apărut și în limba română, Edit. RAO, 2002, 2006);

 

Articole publicate în volume ale unor manifestări internaționale

Singur autor:

v      Tălângă C. (1995), The restructuring of industrial activities in Romanian villages, Rural changes in Romania, Leicester University, Geography Department, no 33, Marea Britanie, pag. 50-53;

v      Tălângă C. (1994), Tipologia porturilor românești după riscul degradării potențiale a mediului, Conferința regională de geografie, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 296-300;

v      Tălângă C. (1996), Considerații privind funcția de transport a orașelor României, A II-a Conferință regională de geografie, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 365-369;

v      Tălângă C. (1998), Some transport problems in the Bucharest’s metropolitan area, Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland, Geographical international seminars, no 4, Institutul de Geografie, București, pag. 55-59.

 

Co-autor:

v      Erdeli G., Tălângă C., Popescu Claudia (2000), Development of public services policies in Bucharest, în volumul “Integrated urban system and sustainability of urban life”, Editura Tehnică, București, pag. 475-486;

v      Ianoș Ioan, Tălângă C., Dobraca L. (1993), Demographic changes in Romania' s towns today, Studia i materialy, 2 - 1993, Proceedings of the Conference Urban and industrial change in the new economic order in the former socialist countries, Institutul de Geografie, Lodz, Polonia, pag. 91-96;

v      Ianoș I., Tălângă C. (1996), Structura și dinamica funcțională a orașelor mici din România, A II-a Conferință regională de geografie, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 342-347;

v      Vișan Gh., Tălângă C. (2002), Agrarian Practices in the Southern Carphatians, Problemi na Geografiata, (Problems of Geography), Bulgarian Academy of Sciences, 3-4/2002, pag.116-120.

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Singur autor:

v      Tălângă C. (1987), Metode de reprezentare cartografică folosite în geografia industriei, Revista Terra, nr. 1, București, pag. 54-55;

v      Tălângă C. (1989), Repere geografice în dezvoltarea industrială a municipiului București, Revista Terra, nr. 2, București, pag. 25-27;

v      Tălângă C. (1991), Implicații ale exploatărilor miniere de la Roșia Poieni asupra demografiei regionale, Revista Terra, nr. 2-4, București pag. 37-39;

v      Tălângă C. (1991-1992), Quarring at Roșia Poieni. Geographical implications, Analele Universității București, Geografie, tom XL-XLI, București, pag. 73-79;

v      Tălângă C. (1994), Preocupări privind geografia serviciilor oglindite în lucrările membrilor Institutului de Geografie, Revista geografică, serie nouă, nr. 1, Institutul de Geografie, București, pag. 114-117;

v      Tălângă C. (1994), Căile și dimensiunea procesului de restructurare a industriei în satele României, Analele Universității București, Geografie, tom XLIII, Editura Universității București, pag. 71-75;

v      Tălângă C. (1995), Considerații teoretico-metodologice privind sistemele de transport, Studii și cercetări de geografie, tom XLII, Editura Academiei Române, București, pag. 107-111;

v      Tălângă C. (1995), Publicațiile Societății de Geografie din România în perioada 1976-1995, Buletinul Societății de Geografie din România, vol. VIII, București, pag.77-132 (bibliografie geografică, cu index tematic 935 titluri);

v      Tălângă C. (1995), Transport, telecommunication and economic restructuring in Romania, Revue roumaine de géographie, tome 39, Editura Academiei Române, București, pag. 107-112;

v      Tălângă C. (1996), Evoluția demografică a orașelor României pe tipuri funcționale, Geographica Timisiensis, vol. V, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 105-110;

v      Tălângă C. (1996), Transport and internal settlement structure, Revue roumaine de géographie, tome 40, Editura Academiei Române, București, pag. 119-124 ;

v      Tălângă C. (1995-1996), Considerații geografice privind cultul adventist din România, Revista Geografică, nr. II-III, Institutul de Geografie, București, pag. 150-154 și Revista "Adu-ți aminte", nr. IX, Editura Diaconescu, Aachen, Germania, pag. 140-150 ;

v      Tălângă C. (1996), Aspecte privind activitatea de transport din orașele României, Geographica Timisiensis, nr. V, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 119-126 ;

v      Tălângă C. (1997), Relațiile comerciale ale României cu țările balcanice în secolul XX, Buletin geografic, nr. 1, Institutul de Geografie, București, pag. 29-33;

v      Tălângă C. (1997), Bibliografia geografică-tradiție, continuitate, necesitate obiectivă și carte de vizită, Buletin geografic, nr. 1, Institutul de Geografie, București, pag. 97-98;

v      Tălângă C. (1997), Some targets of the European transport system and Romania’s integration issue, Revue roumaine de géographie, tome 41, Editura Academiei Române, București, pag. 51-56;

v      Tălângă C. (1998), România în sistemul european de transport, Revista Terra, București, pag. 63-68;

v      Tălângă C. (1999), Considerații geografice privind strategia dezvoltării serviciilor publice de transport în București, Comunicări de geografie, Facultatea de Geografie, Editura Universității din București, pag. 387-390;

v      Tălângă C. (1999), Rețeaua de căi de comunicații și relațiile dintre așezările urbane din România, Analele Universității Spiru Haret, seria geografie, nr. 2, Editura Fundației România de Mâine, București, pag. 179-183 (volum apărut în mai 2000);

v      Tălângă C. (2000), Transporturile și structura populației active ;n orașele României, Comunicări de geografie, vol. IV, Facultatea de Geografie, Editura Universității din București, pp. 387-390;

v      Tălângă C. (2000), Privire retrospectivă asupra publicațiilor Societății de Geografie în perioada 1995-2000, Buletinul Societății de Geografie din România, serie nouă, vol. IX, Editura CD Press, București, pag. 83-95;

v       Tălângă C. (2001), Concordanțe și discordanțe între sistemele naționale de transport și cel de așezări, Geographica Timisiensis, vol. X, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 157-160;

v      Tălângă C. (2001), Considerații privind preocupările geografilor români în domeniul geografiei transporturilor, Comunicări de geografie, vol. V, Facultatea de Geografie, Editura Universității din București, pag. 407-411;

v      Tălângă C. (2001), Transportation in Romaniain the 1990s, Analele Univ.București, L, pag.103-108;

v      Tălângă C. (2002), Considerații privind transporturile din România în ultimul deceniu al secolului XX, Revista Terra, nr. 1-2/2001, București, pag. 177-179;

v      Tălângă C. (2004), Transport system, telecommunication networks and public services in Romania between 1990 and 2000, Buletinul Societății de Geografie din România, X, pag.125-138;

v      Tălângă C. (2005), 130 de ani de la fondarea Societății de Geografie din România, Buletinul Societății de Geografie din România, XI, pag.58-60;

v      Tălângă C. (1980), Considerații geografice privind evoluția teritorială a orașului București, Buletin științific studențesc, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, București, pag. 311-320;

v      Tălângă C. (1980), România - țară prietenă a tinerelor state africane, Lecturi geografice Africa, Societatea de Științe Geografice din R.S.România, București, pag. 68-73;

v      Tălângă C. (1980), Călători români pe meleaguri africane, Lecturi geografice Africa, Societatea de Științe Geografice din R.S.România, București, pag. 103-108;

v      Tălângă C. (1984), Considerații geografice privind corelația dintre populație și evoluția teritorială a orașului București, Comunicări și referate de geografie, Societatea de Științe Geografice din R.S.România - Filiala București, pag. 128-130;

v      Tălângă C. (1994), Considerații geografice privind punctele de convergență feroviară din România, Lucrările sesiunii științifice anuale 1993, Institutul de Geografie, București, pag. 272-276;

v      Tălângă C. (1995), Puncte de vedere privind sistemul de transport al zonei metropolitane și al orașului București, Revista Arhitext Design, nr. 7, București, pag. 12;

v      Tălângă C. (1997), Considerații geografice privind comunitatea adventistă din București, Revista Adu-ți aminte, Editura Diaconescu, Aachen, Germania, pag. 247-252;

v      Tălângă C. (1999), Considerații geografice privind viitoarea zonă metropolitană București, Revista Arhitext Design, nr. 1, București, pag. 36-38;

v      Tălângă C. (2000), Caractere generale ale rețelelor de transport din România, Gorjul geografic, vol. II, Societatea de Geografie, Filiala Gorj, Institutul de Geografie, Tg.Jiu, pag. 145-149;

 

Co-autor:

v      Golcea Jenica, Tălângă C. (1986), Diasonul - mijloc de învățământ cu valențe interdisciplinare, Revista Terra, nr. 3, București, pag. 45-46;

v      Iacob Gh., Tălângă C. (1997), Estimări asupra potențialului agricol al zonei periurbane a Bucureștiului, Comunicări de geografie, Facultatea de Geografie, Editura Universității din București, pag.77-81;

v      Ianoș I., Popescu Claudia, Tălângă C. (1988), Industrializarea și organizarea spațiului geografic, Revista Terra, nr. 3-4, București, pag. 67-74;

v      Ianoș I., Popescu Claudia, Tălângă C. (1989), Coordonate geodemografice actuale în Delta Dunării, Revista Terra, nr. 3-4, București, pag. 76-79;

v      Ianoș I., Popescu Claudia, Tălângă C. (1989), L' évolution comparée du nombre d' habitants dans la Plaine d'Arad et le pays de Zarand, Analele Universității București, geologie-geografie, tom XXXVIII, București, pag. 99-104 ;

v      Ianoș I., Tălângă C., Popescu Claudia, (1989), The role and place of centres with inter-communal functions in the territorial development of Romania's industry, Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie, Géographie, tome 33, Editura Academiei R.S.România, București, pag. 9-15 ;

v      Ianoș I., Tălângă C., Ugron Al. (1992), Analiza geografică a fostelor reședințe de județ din România, Studii și cercetări de geografie, tom XXXIX, Editura Academiei Române, București, pag. 3-10 ;

v      Ianoș I., Tălângă C. (1993), Impactul imediat al prăbușirii regimului politic comunist asupra sistemului urban românesc, Analele Universității București, Geografie, tom XLII, București, pag. 75-81 ;

v      Ianoș I., Tălângă C. (1993), Some geographical remarks on the Romanian voters' options in the Parliamentary and presidential elections, Revue roumaine de géographie, tome 37, Editura Academiei Române, București, pag. 3-11;

v      Ianoș I., Tălângă C. (1993), Analiza comparativă a opțiunilor electoratului român la alegerile legislative din perioada post-comunistă, Geographica Timisiensis, Universitatea de Vest, Timișoara, pag. 105-112;

v      Ianoș I., Popescu Claudia, Tălângă C. (1996), Repartiția geografică a unor grupuri sociale marginale în România, Studii și cercetări de geografie, tom XLIII, Editura Academiei Române, București, pag. 13-21;

v      Ianoș I., Tălângă C., Braghină C., Vârdol Amalia (1999-2000), Romanian-Bulgarian cross-border cooperation. Reality and wishes, Revue Roum. de Geographie, 43-44, pp.73-83;

v      Ianoș I., Braghină C., Tălângă C., Zamfir Daniela (2004), Outils et methodes de diagnostic at action territoriale. Le Bassin superieur de l’Arieș, Buletinul Societății de Geografie din România, X, pag.83-96 ;

v      Ielenicz M., Tălângă C. (2004), The Romanian Geographical Society. Past and Present, Buletinul Societății de Geografie din România, X, pag. 5-8;

v      Ielenicz M., Tălângă C. (2006), Romanian Geographical Society and its founder: King Carol I, Buletinul Societății de Geografie din România, XII, Edit.Societății de Geografie, pag. 5-7;

v      Nancu Daniela, Tălângă C. (1990), Depresiunile Giurgeu-Ciuc, coordonate geodemografice actuale, Lucrările Seminarului geografic "Dimitrie Cantemir", nr. 9, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, pag. 305-310;

v      Popescu Claudia, Tălângă C., Ianoș I. (1989), Diversificarea activităților industriale în centrele urbane specializate, Studii și cercetări de geologie, geofizică, geografie, Geografie, tom XXXVI, Editura Academiei R.S.România, București, pag. 15-20;

v      Popescu Claudia, Dobraca L., Tălângă C. (1997), Modificări recente în profilul funcțional al Bucureștiului, Revista geografică, nr. IV, Institutul de Geografie, București, pag. 14-21;

v      Tălângă C., Popescu Claudia, Ianoș I., (1988), Caracteristici ale evoluției numerice a populației Deltei Dunării în secolul XX, Studii și cercetări de geolologie, geofizică, geografie, Geografie, tom XXXV, Editura Academiei R.S.România, București, pag. 39-44;

v      Tălângă C., Popescu Claudia (1991), Influența dezvoltării economice asupra evoluției numerice a populației în Depresiunile Giurgeu-Ciuc, Revista Terra, nr. 1, București, pag. 40-44;

v      Tălângă C., Braghină C. (1998), Estimări asupra potențialului economic actual al județului Gorj, Gorjul geografic, vol. I, Societatea de Geografie din România, Filiala Gorj, Tg.Jiu, pag. 89-93.

v      Tălângă C., Braghină C. (2000), Considerații privind evoluția funcțională a orașelor-porturi dunărene, Revista Terra, nr. 2, București, pag. 87-89;

v      Bugă D., Tălângă C. (2003), Satul românesc în a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI, cu privire specială asupra satului gorjean. Considerații istorice și evoluție demografică, Revista Crinul satelor, 15 / 2003, Centrul județean al Creației Populare, Tg.Jiu, pag.3-7;

v      Bugă D., Tălângă C. (2004), Satul în lucrările profesorului Ion Conea – Origine și repartiție în teritoriu, Revista Litua. Studii și Cercetări, X/2004, Muzeul Județean Gorj, Tg.Jiu, pag.201-210;

v      Braghină Cristian, Tălângă Cristian(2008), Dobrogea. Characteristics of Infrastructure Transportation în Buletinul Societății de Geografie din România, tom XIII-XIV(XXCIII-XXCIV), Editura Universitară, București;

v      Tălângă Cristian, Peptenatu Daniel, Stoica Ilinca-Valentina(2008), Functional structure of severely disadvantaged areas in Gorj County în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara(în curs de apariție);

v      Peptenatu Daniel, Tălângă Cristian, Pintilii Radu-Daniel(2008), Rolul sectorului antreprenorial în tratamentul ariilor profund dezavantajate, în Comunicări de Geografie (în curs de apariție).

 

13. Membru al asociațiilor profesionale:

Societatea de Geografie din România

Asociația de Geopolitică Ion Conea

 

14. Limbi străine cunoscute: engleză (citit – avansat, scris – mediu, vorbit – mediu)

 

15. Alte competențe:

Membru al Grupului interdisciplinar privind gestiunea urbană și amenajarea teritoriului organizat de Centrul de Proiectare Urbană al Consiliului General al Mun.București, 1995-1998

Colaborator al Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact din Univ. București, din 1998

Membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) al Universității din București, de la 1 septembrie 2001

Expert – colaborator pe probleme de transport pentru World Bank, filiala Romania, aprilie-iunie 2002

Expert evaluator CNCSIS, 2005

Expert evaluator ARACIS, 2007                                                                                                                                                        16. Specializări și calificări:

Cunoaștere și operare a sistemelor Windows , editoarelor Office (Word, Excel, Power Point), programelor de grafică (precum Cabral, Corel Draw), QuarkXpress.

 

17. Experiență acumulată (inclusiv experiență managerială) în alte programe/proiecte naționale/internaționale:

 

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada: de la... până la...

Atlasul geografic al Bucureștilor, Institutul de Geografie.

manager

1993-1994

Model conceptual de restructurare a rețelei de localități, contract cu Urbanproiect București.

manager

1995-1996

Impactul transportului fluvial asupra așezărilor dunărene

manager

1995

Zona periurbană a Bucureștiului - stadiul actual al dezvoltării economice

manager

1996

Elemente de presiune umană asupra mediului în Carpații Orientali

manager

1996

Implicații ale restructurării funcționale a Mun.București

manager

1996-1997

Politici de dezvoltare economică locală și a serviciilor publice în Municipiul București și aria sa metropolitană

manager

1997-1998

Monografii, dicționare, bibliografii, Institutul de Geografie.

manager

1997-2000

Dimensiuni actuale ale procesului de terțiarizare în orașele României

manager

2003-2005

 

18. Alte mențiuni:

Activități manageriale:

Secretar general de redacție la revista Terra din 1983.

Secretar trezorier al Societății de Geografie din România și membru în Biroul executiv al Consiliului de Conducere al Societății de Geografie din România, 1997-2004. Secretar general cu probleme editoriale din 2004.

Alte activități:

Membru în colegiul de redacție al publicației Buletin geografic, nr.1,2,3 (1997-1999), Institutul de Geografie, București.

Membru al Consiliului științific al Revistei Geopolitica din 2006.

Editor al broșurii “ The Seventh International Congress of South-East European Studies - Romanian Geographical Contributions”, Institutul de Geografie, 1994, 34 pag.

Editor “Buletinul Societății de Geografie din România”, VIII, 1995, 132 pag.(în colaborare cu Gr. Posea și Gh. Vișan).Editor “Buletin geografic”, Geografie umană, 1, Institutul de Geografie, 1997, 178 pag.(în colaborare cu I.Ianoș).

Editor “Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland, Romanian-Polish Geographical Seminar”, colecția Geographical International Seminars, 4, Institutul de Geografie, 1998, 96 pag. (în colaborare cu I.Iordan și Wladislava Stola).

Editor “Gorjul geografic”, I, Societatea de Geografie din România, Filiala Gorj, 1998, Tg.Jiu, 132 pag. (în colaborare cu D. Bugă).

Editor Integrated urban systems and sustainability of urban life - Abstract, editat de Institutul de Geografie și Facultatea de Geografie din București, 88 pag. (în colaborare cu Ioan Ianoș și Claudia Popescu).

Editor A Guide to Field Trips, IGU Commission Conference on Urban Development and Urban Life, Institutul de Geografie, București, 70 pag. (în colaborare cu Ioan Ianoș și Claudia Popescu).

Editor Gorjul geografic, II, Societatea de Geografie din România, Filiala Gorj, Institutul de Geografie al Academiei Române, Tg. Jiu, 188 pag. (în colaborare cu D.Bugă).

Editare tehnică finală a lucrării Integrated urban systems and sustainability of urban life, Edit.Tehnică, București, 2000, 518 pag.

Editor Buletinul Societății de Geografie din România, Tom IX, 2000, 112 pag. (în colaboare cu Gr.Posea și Gh.Vișan).

Editor Buletinul Societății de Geografie din România, Tom X, 2004, 163 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).

Editor Buletinul Societății de Geografie din România, Tom XI, 2005, 109 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).

Editor Buletinul Societîții de Geografie din România, Tom XII, 2006, 142 pag. (în colaborare cu Mihai Ielenicz).