CURRICULUM VITAE

1. Nume: STOIAN

2. Prenume: DANIELA RODICA

3. Data și locul nașterii: 14 iunie 1983, București

4. Cetățenie: română

5. Stare civilă: necăsătorită

6. Studii:

 

Instituția

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Master: Modelarea Sistemelor Urbane și Rurale

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie,

Studii Doctorale

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

octombrie 2002- iulie 2006

octombrie 2007 –iunie 2008

Octombrie 2008 - prezent

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență în Geografie și Germană

Diploma de Master

-

 

 

7. Titlul științific: Masterand

8. Experiența profesională:

Perioada: de la …..(luna, anul) până la …..(luna, anul)

octombrie 2006 – martie 2008

martie 2008 – …

Locul:

București

București

Instituția:

SC Genpact SRL

Centrul Interdisciplinar de Cercetări avansate asupra Dinamicii Teritoriale

Funcția:

Analist Servicii Clienți

Asistent Cercetare

Descriere:

- menținerea si prelucrarea actelor contabile pentru o firma multinaționala din Germani

- proiectarea de idei lean in vederea îmbunătățirii procesului contabil și de colectare a sumelor restante.

- implementarea unor moi procese contabile

- școlarizarea noilor angajați

- menținerea unei colaborări optime între clienți si firma

- activități de cercetare în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetări avansate asupra Dinamicii Teritoriale

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Asistent Cercetare la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 1 lună

11. Brevete de invenții: -

12. Lucrări elaborate și / sau publicate: -

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Co-autor:

v      Stoian Daniela, Oltean A. C.(2008), Inserția teritorială a orașelor univesitare Baia Mare și Suceava în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara (în curs de apariție);

 

13. Membru al asociațiilor profesionale: -

14. Limbi străine cunoscute: germana (citit – avansat, scris – avansat, vorbit – avansat); engleza (citit – avansat, scris - mediu, vorbit – avansat); neerlandeza (citit – începător, scris – începător, vorbit – începător)

15. Alte competențe:

Cunoaștere și operare Office (Word, Excel, Power Point), programul Adobe Photoshop, Oracle, SAP

16. Specializări și calificări: Ghid Național de Turism

17. Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

- Student bursier Erasmus la Institutul de Geografie și Geologie din Potsdam: 2004-2005.