CURRICULUM VITAE

 

 

1. Nume: PINTILII

2. Prenume: RADU-DANIEL           

3. Data și locul nașterii: 15.03.1979, Bârlad, județul Vaslui

4. Cetățenie: română 

5. Stare civilă: necăsătorit 

6. Studii:

Instituția

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Specializarea Geografia Turismului

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Master Specializarea managementul resurselor și activitatilor turistice

Universitatea din București, Facultatea de Geografie, studii doctorale

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

septembrie 2000 – iunie 2004

septembrie 2004 – iunie 2005

noiembrie 2005 - prezent

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Master

-

 

 

 

 

 

7. Titlul științific: Doctorand

8. Experiența profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

noiembrie 2005 - prezent

octombrie 2007 - prezent

Locul:

București

București

Instituția:

Universitatea din București

Universitatea Din București

Funcția:

Doctorand

Asistent Cercetare

Descriere:

Activități de documentare, participări la cursurile școlii doctorale, la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.

Activitate de cercetare în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, doctorand și asistent cercetare la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 6 luni  

11. Brevete  de invenții: Nu este cazul

12. Lucrări elaborate și / sau publicate:

 

Cărți

Co-autor:

v      Pintilii R. (Colaborator) (2004), Colaborator-Ghidul de hoteluri si restaurante, Editura House of Guides, București;

v      Pintilii R. (Colaborator) (2004),  Ghidul turistic al litoralului românesc, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Braghină C., Tălângă C., Murătoreanu G., Drăghici C., Zamfir Daniela, Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R. (2006), City Guide – Bucharest 2007, House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Braghină C., Tălângă C., Murătoreanu G., Drăghici C., Zamfir Daniela, Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R. (2006), Ghidul Litoralului României 2006-2007 Romanian Seaside Guide,  House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Braghină C., Tălângă C., Murătoreanu G., Drăghici C., Zamfir Daniela, Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R. (2006), Ghidul Litoralului României 2006-2007 Romanian Seaside Guide,  House of Guides, București;

v      Pintilii R. (Colaborator) (2006),  Ghidul turistic Valea Prahovei, Brasov, Poiana Brasov, Rucar-Bran, Editura House of Guides, București;

v      Pintilii R. (Colaborator) (2007), Bucharest City Guide, Editura House of Guides, București;

v      Pintilii R. (Colaborator) (2007), Ghidul turistic Sibiu Travel Guide, Editura House of Guides, Bucuresti ediția Sibiu European Capital of Culture 2007, Editura House of Guides, București;

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Singur autor:

v      Pintilii Radu-Daniel (2007), Considerații geografice ale spațiilor repulsive din municipiul București,  în Dezvoltare regională și multiculturalitate în Uniunea Europeană" , Editura Risoprint, Cluj-Napoca;

v      Pintilii Radu Daniel (2007), Caracteristici geografice ale spațiilor urbane repulsive din municipiul București în volumul Conferința Internațională : Dezvoltare regională și multiculturalitate în Uniunea Europeană, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca;

v      Pintilii Radu Daniel(2008), Wee-end tourism as an instrument for local development. Case-studies from the influence area of Bucharest, în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara(în curs de apariție);

 

 

Co-autor:

v      Peptenatu  D., Drăghici C., Pintilii R. (2006), Considérations théorétiques regardant le management territorial fondé sur la théorie des pôles de croissance, Lucrările celui de-al doilea Seminar International de Gestiune a Oraselor, M’ Sila, Editura M’ Sila, Algeria

v      Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii Radu-Daniel, Aspecte actuale privind structura populației ocupate în spațiul metropolitan al Bucureștilor (în curs de apariție);

v      Ianoș I., Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii Radu-Daniel, Fragmentarea funcțională a centurii Bucureștiului și dezvoltarea de perspectivă a capitalei, în Comunicări de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie ( în curs de apariție);

v      Pintilii Radu-Daniel, Vânău Gabriel, Cepoiu Andreea-Loreta, Considerații geografice privind aprovizionarea cu produse agro-alimentare a piețelor bucureștene, Simpozionul Național de Geografie, Institutul de Geografie al Academiei Române (în curs de apariție).

v      Stoica Ilinca Valentina, Pintilii Radu Daniel(2008), Identification of weakly polarized areas of Buzău county and perspectives of polycentric development în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara(în curs de apariție);

v     Pintilii Radu-Daniel, Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian-Constantin(2008), Rolul infrastructurii de transport a zonei de influență a municipiului București în dezvoltarea locală și regională în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v     Peptenatu Daniel, Tălângă Cristian, Pintilii Radu-Daniel(2008), Rolul sectorului antreprenorial în tratamentul ariilor profund dezavantajate, în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v     Pintilii Radu-Daniel, Drăghici Cristian Constantin, Peptenatu Daniel, Criterii si indicatori utilizați în delimitarea zonelor de influență urbană, Human Geographies, 2008 (în curs de apariție).

 

 

13. Membru al asociațiilor profesionale: Asociația Tinerilor Geografi

14. Limbi străine cunoscute: franceza(scris-avansat, citit-avansat, vorbit-mediu), engleza(scris-avansat, citit-avansat, vorbit-mediu)

15. Alte competențe:

  • Ghid de Turism
  • Brevet ce atestă Capacitatea de Manager în Turism

16. Specializări și calificări:

Cunoaștere și operare sistem Windows, programe Office (Word, Excel, Power Point), ACDSee, ACD Photo Editor, Corel Draw, Acces, ArcGIS, Adobe Acrobat, Geographic Transformer

17. Experiența acumulată (inclusiv experienta managerială) în alte programe/proiecte naționale/internaționale:

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada: de la... până la...

 

 

 

Restructurarea economică a unor zone defavorizate din România

membru

2002-2004

Analiza disparităților teritoriale din Podișul Getic

membru

2003-2004

Evaluarea potențialului agroturistic al județului Alba și elaborarea unui model de valorificare cu scopul reducerii disparităților teritoriale în contextul dezvoltării rurale durabile

membru

2004-2006

PATZ- Zona Aglomerației Urbane și Zona Metropolitană ale Municipiului București  

membru

2005

Abordarea teoretică și analize teritoriale privind infrastructura educațională

membru

2004

Elaborarea modelului de dezvoltare a județului Mehedinți în perspectiva integrării europene

membru

2006-2007

Brâncuși Nouvelle approche des changements des societes rurales du Delta du Danube (Roumanie)

membru

2007-2008

Rolul ariilor de atracție turistică din zona de influență a municipiului București în dezvoltarea integrată a acesteia, PN-II, Resurse Umane

director de proiect

2007-2008

Producția controlată de discontinuități și tratamentul ariilor profund dezavantajate

membru

2007-2010

Sectorul antreprenorial și rolul său în atenuarea disparităților regionale. Studiu de caz: Județul Gorj

membru

2007-2010

Cercetari privind implicarea universităților românești în restructurarea urbană și dezvoltarea regională

membru

2007-2010

 

18. Alte mențiuni:

- Student bursier Erasmus la Universitatea PARIS XII Val-de-Marne, Franța, septembrie 2004 –februarie 2005.