CURRICULUM VITAE

 

 

1. Nume: PEPTENATU

2. Prenume: DANIEL

3. Data și locul nasterii: 30 iulie1974, Strehaia, jud. Mehedinți.

4. Cetățenie: română

5. Stare civilă: căsătorit

6. Studii:

Instituția

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie, Master - Modelarea sistemelor urbane și rurale

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1994-1998

1998-1999

1999-2005

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Master

Diploma de Doctor în Geografie

 

7. Titlul științific: Doctor în Geografie

 

8. Experiență profesională:

Perioadă: de la …..(luna, anul) până la …..(luna, anul)

1998-1999

2000-2005

Din 2005

Locul:

București

București

București

Instituția:

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie a Universității din București

Facultatea de Geografie a Universității din București

Funcția:

Cadru didactic

Cadru didactic-asistent

Cadru didactic-lector

Descriere:

Lucrări practice

Lucrări practice, cursuri

Cursuri-lucrări practice, seminarii

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Lector universitar doctor și cercetător principal III la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 7 ani

11. Brevete de invenții: nu este cazul

12. Lucrări elaborate și / sau publicate:

 

Cărți

Singur autor:

v      Peptenatu D. ( 2005),  Studiul geografic al așezărilor umane din Dealurile Coșuștei, Editura Eurogema Exim, Bucuresti;

 

Co-autor:

v      Braghină C., Tălângă C., Peptenatu D., Zamfir Daniela (2001), Caiet de practică de specialitate, Editura Printech, București;

v      Tălângă C., Suditu B. Al., Peptenatu D. (2001), Aplicația Științifică și Metodologică pe Teren, Editura Printech, București;

 

v      Cândea Melinda, Peptenatu D. (2002), Geografia agriculturii-cultura plantelor, Editura Universității din București, București;

v      Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara, Peptenatu D. (2002), România-potențialul turistic și amenajarea turistică a spațiului, Editura Universitară, București;

v      Braghină C., Peptenatu D., Tălângă C., Zamfir Daniela (2003), Caiet de practică de specialitate pentru anul I de studiu Geografia Turismului, Editura Printech, București;

v      Braghină C., Tălângă C., Dumbrăveanu Daniela, Peptenatu D., Zamfir Daniela (2003), București – Brașov. Îndrumător pentru practică. Anul I Geografia Turismului, Editura Semne, București;

v      Tălângă C, Suditu, B. Al, Gheorghilaș, A, Peptenatu D., Ghincea, Mioara, Matei, Elena, Alexandrescu Valeria (2003), Maramureș-Bucovina, Editura Semne, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2004), Ghidul de hoteluri și restaurante, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2004), Ghidul turistic al litoralului românesc, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2005), Bucharest Top 30, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2005), Ghid turistic - Valea Prahovei, Brașov, Poiana Brașov, Rucăr, Bran, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2005), Ghidul litoralului României-2005, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Loreta-Andreea (2005), Geografie economică mondială, Editura Semne, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Loreta-Andreea (2005), Geografie economică mondială, Ediția a II-a, Editura Universitară, București;

v      Ianoș I., Braghină C., Tălângă C., Peptenatu D., Zamfir Daniela, Drăghici C., Cepoiu Loreta, Pintilii R. (2006), Potențialul agroturistic și atenuarea disparităților intraregionale în județul Alba, Editura Universitară, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), Ghidul de hoteluri și restaurante, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), Bucharest Top 30, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), Ghidul litoralului României-2006-2007, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), City Guide Bucharest-2007, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), Ghid turistic - Valea Prahovei, Brașov, Poiana Brașov, Rucăr- Bran-2007, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D. (coordonator) (2006), Ghidul turistic al orașului Sibiu,, Editura House of Guides, București;

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Singur autor:

v      Peptenatu D. (1998), Generațiile de sate pe Valea Motrului, Columna, Editura Universitară, București;

v      Peptenatu D. (1999), Culele din Oltenia, Comunicări de Geografie, III, Editura Universității din Bucuresti, București;

v      Peptenatu D. (2000), Considerații de geografie economică privind bazinul Mării Caspice, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D. (2001), Geografia Globalizării, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D. (2002), Investițiile străine în tarile aflate în tranziție, Analele Universității Spiru Haret, Editura Fundației România de Mâine;

v      Peptenatu D. (2003), Potențialul de habitat al reliefului din Dealurile Coșuștei, Comunicări de Geografie, VII, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D. (2005), Studiul disparităților teritoriale in perspectiva descentralizării și dezvoltării regionale in Podișul Getic, Revista de Politica a Științei și Scientometrie, București;     

v      Peptenatu D. (2005), Mobilitatea populației în dealurile Coșuștei, Comunicări de Geografie, vol.IX, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D. (2006), Considerații teoretice privind managementul teritorial, Forum Geografic, nr.1, Editura Universitară, București;

v       Peptenatu D. (2006), Considerații privind calitatea vieții in Dealurile Coșuștei, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București;

v       Peptenatu D.(2007), Inițiativa antreprenorială în turism și rolul său în dezvoltarea economiilor locale.Studiu de caz zona de influență a municipiului București, în volumul Conferința Internațională : Dezvoltare regională și multiculturalitate în Uniunea Europeană, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

 

 

 

Co-autor:

v      Gheorghilaș A., Peptenatu D. (2001), Caracteristicile actuale ale investițiilor străine in Europa Centrală și de Est, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu Alina, Peptenatu D. (2001), Orașul Târgoviște - caracteristic demografice, Comunicări de Geografie, Editura Universității din București, București.

v      Gheorghilaș A., Peptenatu D. (2003) Redimensionarea activității economice din depresiunea Câmpulung in perioada de tranziție către economia de piață, Comunicări de Geografie, vol. VI, Editura Universității din București, București;

v      Braghină C., Peptenatu, D. (2003), Considerații privind conceptul de geografie economică pe plan mondial, Comunicări de Geografie, VII, Editura Universității din București, București;

v      Braghină C., Peptenatu D. (2003), Considerații privind conceptul de geografie economică pe plan mondial, Comunicări de Geografie, VII, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Peptenatu, Alina (2005), Dimensiunea turistică a economiei dealurilor Coșuștei, Comunicări de Geografie, vol.IX, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Pintilii R. (2006), Considerations theoretiques regardant le management teritorial fonde sur la theorie des poles de croissance, Lucrările Seminarului International de Gestiune a Oraselor, M’Sila, Editura M’Sila, Algeria ;         

v       Comănescu Laura, Oprea R, Peptenatu D. (2007), Integration of the geomorphological environment and cultural heritage for tourism promotion and hazard prevention, The human-environment proportion on the montaneous Prahova valley , Abstract and field trip guide,  Malta.

v       Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian, Stoica Ilinca Valentina(2008), Modificări în profilul tipologic al utilizării terenurilor în Dealurile Coșuștei în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v       Tălângă Cristian, Peptenatu Daniel, Stoica Ilinca-Valentina(2008), Functional structure of severely disadvantaged areas in Gorj County în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara(în curs de apariție);

v       Braghină Cristian, Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian(2008), The role of polycentric development in the management of severely disadvantaged areas în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara (în curs de apariție);

v       Pintilii Radu-Daniel, Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian-Constantin(2008), Rolul infrastructurii de transport a zonei de influență a municipiului București în dezvoltarea locală și regională în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v       Peptenatu Daniel, Tălângă Cristian, Pintilii Radu-Daniel(2008), Rolul sectorului antreprenorial în tratamentul ariilor profund dezavantajate, în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v       Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian, Pintilii Radu(2008), The demographic dynamics of settlement systems in Coșuștei Hills în Buletinul Societății de Geografie din România, tom XIII-XIV(XXCIII-XXCIV), Editura Universitară, București;

v      Pintilii Radu-Daniel, Drăghici Cristian Constantin, Peptenatu Daniel, Criterii si indicatori utilizați în delimitarea zonelor de influență urbană, Human Geographies, 2008 (în curs de apariție).

 

 

 

13. Membru al asociațiilor profesionale:

Membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale;

Președinte al Asociației Tinerilor Geografi;

Membru fondator al centrului de cercetări din cadrul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni

 

14. Limbi străine cunoscute: franceză (citit mediu, scris mediu, vorbit mediu), engleză (citit începător, scris începător, vorbit începător)

 

15. Alte competențe:

 

16. Specializări și calificări:

Cunoaștere și operare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces), programelor Corel Draw, Cabral, ArcGis 9.2.

·         management (București, 2002);

·         marketing (București, 2003);

·         contabilitate (București, 2002);

·         sisteme teritoriale (Universitatea din Angers : 01.10.2000-23.12.2000, 01.02.-01.06.2004)

 

17. Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

 

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada:de la... până la...

Brâncuși Nouvelle approche des changements des societes rurales du Delta du Danube (Roumanie)                                                      

membru

2007-2008

Instrumente și metode de acțiune teritorială (bazinul superior al Arieșului), Proiect Eugenia, Program Phare

membru

2000-2001

Analiza disparităților teritoriale din Podișul Getic

director de proiect

2003-2004

Elaborarea modelului de dezvoltare economică a județului Mehedinți în perspectiva integrării europene

director de proiect

2005-2006

Sisteme de așezări umane din România, cu Banca Mondială

membru

1999-2002

Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale și tehnologice din județul Alba

membru

2000

Restructurarea economică a unor zone defavorizate din România

membru

2002-2004

Impactul destructurării industriei în orașele monospecializate asupra dezvoltării locale și regionale în România  

membru

2002-2003

Studiu PUZ – Zona Panduri; Închidere  inel principal de circulație în zona sudică a municipiului București ; Principalele penetrații rutiere: Autostrada București – Constanța

membru

2001

PUZ – Obor –  Implementare studiu JICA. Noduri de transport; Principalele penetrații rutiere: Autostrada București – Brașov

membru

2002-2003

Abordarea teoretică și analize teritoriale privind infrastructura educațională

membru

2004

Cercetări privind implicarea universităților  românești în restructurarea urbană și dezvoltarea regională

membru

2007-2010

Sectorul antreprenorial și rolul său în atenuarea disparităților regionale. Studiu de caz: Județul Gorj

membru

2007-2010

Producția  controlată de discontinuități și tratamentul ariilor profund dezavantajate

membru

2007-2010