CURRICULUM VITAE

 

                               

 

1. Nume: DRĂGHICI

2. Prenume: CRISTIAN CONSTANTIN     

3. Data și locul nașterii: 27.06.1977, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea

4. Cetățenie: română

5. Stare civilă: căsătorit

6. Studii:

Instituția

Universitatea din București,

Universitatea din București

Universitatea din București

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

septembrie 1997 – inie 2001

septembrie 2001 – iunie 2002

noiembrie 2004 - prezent

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Master

-

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Titlul științific: Doctorand

8. Experiența profesională:

Perioada:

de la …..(luna, anul)

până la …..(luna, anul)

octombrie 2002 – octombrie 2006

octombrie 2005 – prezent

octombrie 2007 - prezent

Locul:

București

București

București

Instituția:

Universitatea din București

Universitatea din București

Universitatea din București

Funcția:

Lector Universitar

Asistent Universitar

Asistent Cercetare

Descriere:

Susținerea lucrărilor practice și a seminariilor. Activități de documentare, participări la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.

Susținerea lucrărilor practice și a seminariilor. Activități de documentare, participări la simpozioane și conferințe naționale și internaționale

Activitate de cercetare în cadrul Centrului Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, asistent universitar și asistent cercetare la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 5 ani  

11. Brevete  de invenții: Nu este cazul

 

12. Lucrări elaborate și / sau publicate

 

Cărți

Co-autor:

v      Tălângă C., Peptenatu D., Gheorghilaș A., Drăghici C. (2003), Caiet de practică de specialitate Litoral 2003, Editura Semne, București;

v      Drăghici C. (colaborator) (2005), Ghidul litoralului României-2005, Editura House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Loreta-Andreea (2005), Geografie economică mondială, Editura Semne, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Loreta-Andreea (2005), Geografie economica mondiala, Editia a II-a, Editura Universitară, București;

v      Ianoș I., Braghină C., Tălângă C., Peptenatu  D., Zamfir D., Drăghici C., Cepoiu Loreta, Pintilii R. (2006), Potențialul agroturistic și atenuarea disparităților intraregionale în județul Alba, Editura Universitară, București, 206 pag.;

v      Drăghici C. (colaborator) (2006), City Guide Bucharest-2007, Editura House of Guides, București;

v      Drăghici C. (colaborator) (2006), Ghidul turistic al orașului Sibiu, Editura House of Guides, București;

v      Drăghici C. (colaborator) (2006), Ghid turistic - Valea Prahovei, Brașov, Poiana Brașov, Rucăr- Bran-2007, Editura House of Guides, București;

v      Drăghici C. (colaborator) (2006), Ghidul de hoteluri și restaurante, Editura House of Guides, București;

v      Drăghici C. (colaborator) (2006), Ghidul litoralului României-2006-2007, Editura House of Guides, București;

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Co-autor:

v      Drăghici C., Mureanu Ana Maria (2002), Călimănești – caracteristici ale organizării spațiului , Simpozionul național Geografia teoretică și aplicată a județului Vâlcea, Editura VII, Rm. Vâlcea, publicat în volumul III Geografia Județului Vâlcea – Teorie și practică 2003, Râmnicu-Vâlcea;

v      Mureanu Ana Maria, Drăghici C., Cristea M. (2003), Considerații privind baza de cazare și tratament din stațiunea Băile Olănești, Geografia Județului Vâlcea – Teorie și practică volumul IV, Râmnicu-Vâlcea;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Peptenatu Alina (2005), Dimensiunea turistică a economiei dealurilor Coșuștei, Comunicări de Geografie, vol.IX, Editura Universității din București, București;

v      Peptenatu  D., Drăghici C., Pintilii R. (2006), Considérations théorétiques regardant le management territorial fondé sur la théorie des pôles de croissance, Lucrările celui de-al doilea Seminar International de Gestiune a Orașelor, M’ Sila, Editura M’ Sila, Algeria;

v      Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian, Pintilii Radu(2008), The demographic dynamics of settlement systems in Coșuștei Hills în Buletinul Societății de Geografie din România, tom XIII-XIV(XXCIII-XXCIV), Editura Universitară, București;

v      Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian, Stoica Ilinca Valentina(2008), Modificări în profilul tipologic al utilizării terenurilor în Dealurile Coșuștei în Comunicări de Geografie (în curs de apariție);

v      Braghină Cristian, Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian(2008), The role of polycentric development in the management of severely disadvantaged areas în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara (în curs de apariție);

v      Pintilii Radu-Daniel, Peptenatu Daniel, Drăghici Cristian-Constantin(2008), Rolul infrastructurii de transport a zonei de influență a municipiului București în dezvoltarea locală și regională în Comunicări de Geografie (în curs de apariție).

 

 

13. Membru al asociațiilor profesionale: Asociația Tinerilor Geografi

14. Limbi străine cunoscute: franceză (citit – mediu, scris – începător, vorbit – începător), engleză (citit – mediu, scris – mediu, vorbit – începător)

 

15. Alte competențe:

 

16. Specializări și calificări:

Cunoaștere și operare sistem Windows, programe Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw, ArcGIS, Adobe Acrobat.

 

 

17. Experiența acumulată (inclusiv experiența managerială) în alte programe/proiecte naționale/internaționale:

 

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada: de la... până la...

Analiza disparităților teritoriale din Podișul Getic

membru

2003-2004

Evaluarea potențialului agroturistic al județului Alba și elaborarea unui model de valorificare cu scopul reducerii disparităților teritoriale în contextul dezvoltării rurale durabile

membru

2004

PATN SECTIUNEA VII:Infrastructura pentru educație. Abordare teoretică și analize teritoriale privind infrastructura pentru educație

membru

2005-2007

Elaborarea modelului de dezvoltare a judetului Mehedinți în perspectiva integrarii europene

membru

2006-2007

Sectorul antreprenorial și rolul său în atenuarea disparităților regionale. - Studiu de caz. Județul Gorj

membru

2007-2010

Cercetări privind implicarea universitaților românești în restructurarea urbană și dezvoltarea regională

membru

2007-2010