CURRICULUM VITAE

                                                       

1. Nume:  CEPOIU                                                                    

2. Prenume:    ANDREEA- LORETA

3. Data și locul nașterii: 18 aprilie 1980, București                      

4. Cetățenie: română

5. Stare civilă: necăsătorită

6. Studii:                                                                                  

Instituția

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

 

Universitatea din Angers, Facultatea de Geografie, Laboratorul de Geografie Umană și Socială

 

Universitatea din București,

Facultatea de Geografie,

Studii Doctorale

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1998-2002

2002-2003

Octombrie 2003 - prezent

Grade sau diplome obținute

Diploma de Licență

Diploma de Master în Reglementări sociale: opțiunea Geografie

-

 

7. Titlul științific: Doctorand

8. Experiența profesională:

Perioada: de la …..(luna, anul) până la …..(luna, anul)

Din 2004

Locul:

București

Instituția:

Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Funcția:

2004-2006 –  Preparator universitar

2006-2008 –  Asistent universitar

Descriere:

Seminarii și lucrări practice

 

9. Locul de muncă actual și funcția: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, asistent universitar și asistent cercetare la CICADIT

10. Vechime la locul de muncă actual: 4 ani

11. Brevete de invenții: -

12. Lucrări elaborate și / sau publicate:

 

Cărți

Co-autor:

v      Braghină C., Tălângă C., Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Andreea-Loreta (2005), Ghidul Turistic - Touristic Guide - Valea Prahovei – Brașov – Poiana Brașov – Rucăr-Bran,  House of Guides, București;

v      Braghină C., Tălângă C., Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Andreea-Loreta (2005), City Guide – Bucharest 2006 Top 30,  House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Andreea-Loreta (2005), Geografie economică mondial㠖 Seminar și lucrări practice, Editura Semne, București;

v      Peptenatu D., Drăghici C., Cepoiu Andreea-Loreta (2005), Geografie economică mondial㠖 Seminar și lucrări practice, Ed. a II-a, Editura Universitară, București;

v      Peptenatu D., Braghină C., Tălângă C., Murătoreanu G., Drăghici C., Zamfir Daniela, Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R. (2006), City Guide – Bucharest 2007, House of Guides, București;

v      Peptenatu D., Braghină C., Tălângă C., Murătoreanu G., Drăghici C., Zamfir Daniela, Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R. (2006), Ghidul Litoralului României 2006-2007 Romanian Seaside Guide,  House of Guides, București;

 

Articole publicate în reviste științifice sau contribuții în diferite volume

Singur autor:

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2003), București – incursiune în timp, Revista Agricultura României, nr.41/2003, București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2005), Restructurarea urbană a Municipiului București în etapa actuală: condiții, participare, mijloace de intervenție, Comunicări de Geografie – vol. IX, Editura Universității din București, București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2006), Participarea populației orașului Angers la deciziile publice locale, Forum Geografic - Revista de Geografie Umană, no.1/2006, Editura Universitară, București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2006), Situația actuală a sectorului de locuințe din Siria. Analiza orașului Damasc, Comunicări de Geografie – vol. X, Editura Universității din București, București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2007), La métropolisation et la métropole - explication, évolution et caractéristiques, Human Geographies, Journal of Studies and Research in Human Geography, vol. I, Editura Universității din București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2007), Repartiția actuală a activităților industriale în spațiul metropolitan al Bucureștilor, Comunicări de Geografie, vol. XI, Editura Universității din București, București;

v      Cepoiu Andreea-Loreta (2007), Spațiile urbane atractive din București – analiză geografică, Conferința internațională  Dezvoltare regională și multiculturalitate în U.E., Editura Risoprint, Cluj-Napoca;

v      Cepoiu Andreea-Loreta, Descentralizarea activităților industriale în spațiul metropolitan bucureștean, Comunicări de Geografie, vol. XII, Editura Universității din București, București (în curs de apariție);

v      Cepoiu Andreea-Loreta(2008), The importance of industrial activities in the alleviation of territorial disparities within the Bucharest metropolitan space, 23-25 mai 2008, în curs de apariție în Revista Geographica Timisiensis, Timișoara

 

 

 

Co-autor:

v      Ianoș I., Cepoiu Andreea-Loreta, Impactul socio-economic al restructurării economice în Dobrogea, Universitatea Ovidius, Constanța (în curs de apariție);

v      Ianoș I., Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R.-D., Fragmentarea funcțională a centurii Bucureștiului și dezvoltarea de perspectivă a capitalei, Comunicări de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie (în curs de apariție);

v      Cepoiu Andreea-Loreta, Pintilii R.-D.(2008), Aspecte actuale privind structura populației ocupate în spațiul metropolitan al Bucureștilor, în Revista Terra, anul XXXVI-XXXVII (LVI-LVII), 2006-2007, Editura CD Press, București;

v    Pintilii R.-D., Vânău G., Cepoiu Andreea-Loreta(2008), Considerații geografice privind aprovizionarea cu produse agro-alimentare a piețelor bucureștene, Studii și cercetări de geografie, t. LIII-LIV, Studii și Cercetări de Geografie, t. LIII-LIV 2006-2007, Editura Academiei Române, București;

v      Tălângă C., Cepoiu Andreea-Loreta (2008), Structura învățământului superior în municipiul București și potențialul de implicare în dezvoltarea local-regională, Sesiunea Anuală de Comunicări Cercetări geografice și modificarea mediului, 13 iunie 2007, București, în curs de apariție în Studii și Cercetări de Geografie, Editura Academiei Române, București.

 

 

13. Membru al asociațiilor profesionale:

14. Limbi străine cunoscute: franceză (scris-avansat, citit-avansat, vorbit-avansat); engleză (scris-mediu, citit-mediu, vorbit-mediu)

15. Alte competențe:

16. Specializări și calificări: Cunoaștere și operare sistem Windows, programe Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw, Acces, Adobe Acrobat

 

17. Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

Programul/Proiectul

Funcția

Perioada:de la... până la...

Recompositions territoriales et actions publiques, subprogram de cercetare în cadrul programului de cercetare pluridisciplinar 2H2S Recompositions territoriales au risque de l’exclusion, înființat în 2001, Universitatea din Angers (Franța), Laboratorul CARTA UMR-CNRS ESO

membru

din 2002

Impactul destructurării industriei în orașele monospecializate asupra dezvoltării locale și regionale în România

membru

2002-2003

Restructurarea economică a unor zone defavorizate din România

membru

2002-2004

Analiza disparităților teritoriale din Podișul Getic

membru

2003-2004

PATZ- Zona Aglomerației Urbane și Zona Metropolitană ale Municipiului București

membru

2003-2006

PATN SECȚIUNEA VII:

Infrastructura pentru educație.

Abordare teoretică și analize teritoriale privind infrastructura pentru educație

membru

2005-2006

Evaluarea potențialului agroturistic al județului Alba și elaborarea unui model de valorificare cu scopul reducerii disparităților teritoriale în contextul dezvoltării rurale durabile

membru

2004-2006

Cercetări privind implicarea universităților românești în restructurarea urbană și dezvoltarea regională

membru

2007-2010

Rolul activităților industriale în dezvoltarea așezărilor din spațiul metropolitan al Bucureștilor

director de proiect

2007-2008

 

18. Alte mențiuni: din iulie 2004 - Traducător-interpret de limba franceză autorizat de Ministerul Justiției din România